* De huurprijs is voor 3 dagen. Voor elke daaropvolgende dag wordt € 10,-- in
  rekening gebracht. Zondag en maandag (maandag zijn wij gesloten) worden
   niet meegerekend indien de taartstandaard op vrijdag wordt opgehaald.
* indien u de taartstandaard zelf komt ophalen vragen wij een BORG.

* Bij het retour brengen van de taartstandaard krijgt u (huurder) de borg terug,
  mits de taartstandaard schoon en in goede staat verkeer. Komt de
  taartstandaard niet schoon of in eigen doos retour, dan berekenen wij v.a
  € 10,-- aan schoonmaakkosten en € 5,-- voor een nieuwe doos.
* De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade, of eventueel kwijtraken 
  van de taartstandaard.
* De taartstandaard dient SCHOON en op de afgesproken dag terug worden
  gebracht.
* De taartstandaard worden niet met de post opgestuurd. U kunt die zelf komen
  ophalen cq of door ons worden gebracht/opgehaald.
* Indien u de taartstandaard zelf komt ophalen vragen wij een legitimatiebewijs, 
  en een bewijs met uw adres niet ouder dan 1 maanden oud. Zonder deze
  bewijzen kunt u helaas de taartstandaard niet meenemen.
  Er wordt

  hiervoor geen uitzondering gemaakt.
* Als u toch geen bewijs met uw adres kan overleggen, dan vragen wij extra
  borg die kan oplopen tot € 100,--
* Het betalen van de borg betekent niet dat de taartstandaard uw eigendom
   wordt.
* Mits u de taartstandaard niet bij ons koop is de taartstandaard ten alle tijden
  eigendom van Excellence Parties Decorations al hebt u een borg betaald.
* Excellence Parties Decorations behoud het recht of een taartstandaard aan
  een huurder wordt verhuurd.
* Bij het niet retourneren van onze taartstandaard wordt juridische maatregel
 
genomen. Alle kosten die daaruit voortvloeien komen voor uw rekening.